Close window
Select country and language
Country, shipping destinations and freight costs are determined by your country selection.
If your country is not visible in the list click here to visit our country directory

GDPR.

Du kan kontakta oss på våran GDPR-mejl om du: 

- vill se den personliga data som Zound Industries samlar från dig,
- vill ändra sådan data,
- vill begära att Zound Industries begränsar användningen av din personliga data eller raderar din personliga data,
- inte förstår våra vilkor eller har frågor, oro eller kommentarer om Zound Industries integritetspolicy.GDPR kontakt information.

Mejl: gdpr@zoundindustries.com
Post: Zound Industries International AB
ATT: GDPR

Centralplan 15
111 20 Stockholm
Sverige