• Our products are not available in your region. Click here to check our list of retailers.
  • Our products are not available in your region. Click here to check our list of retailers.
VARUKORG
Du har inga produkter i din varukorg
Visa summering

Rabatt

Frakt

null

Fraktrabatt

- € 0,00

Summa

€ 0,00

Läs om våra köpvillkor här.

Integritetspolicy

 

Integritetspolicy.

Om det inte är definierat nedan ska termer i versaler som används i den här integritetspolicyn ha samma betydelse som de i användarvillkoren

Marshall Group AB ("Marshall Group") är engagerade i att skydda kundernas integritet. Att upprätthålla ditt förtroende och tillit är en av Marshall Group högsta prioriteringar.

För att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse vid användning av webbplatsen, vid köp av produkter från webbplatsen, interaktion med supporttjänster, prenumeration på nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick och andra interaktioner mellan dig och Marshall Group kan du från tid till annan behöva lämna ut personligt identifierbar information (”personuppgifter”) som Marshall Group samlar in och behandlar.

Marshall Group åtar sig att samla in och behandla personuppgifter endast i enlighet med sina rättigheter och skyldigheter enligt gällande lagar och andra författningar, inklusive EU: s allmänna databeskrivningsförordning (GDPR).

Grundprinciperna enligt GDPR är att personuppgifter ska:

a.   bearbetas lagligt, rättvist och på ett öppet sätt i förhållande till individer;

b.   bearbetas endast för specifika, explicit och legitima ändamål och inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål;

c.   bearbetas endast på ett sätt som är adekvat, relevant och begränsad till vad som är nödvändigt i förhållande till de syften för vilka de behandlas;

d.   noggrann och, vid behov, uppdaterad och relevant. Alla rimliga steg vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga, med hänsyn till de syften som de behandlas, raderas eller rättas omedelbart;

e.   bearbetas inte längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas; och

f.   bearbetas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inklusive skydd mot otillåten eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada, med hjälp av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder.
 

Den här integritetspolicy förklarar Marshall Group insamlings- och behandlingsmetoder av personlig data.

Läs den här integritetspolicyn innan du använder webbplatsen eller lämnar ut några personuppgifter. 

Hemsidan innehåller länkar till tredje parts hemsidor eller tjänster som inte omfattas av den här integritetspolicy. Marshall Group stöder inte och ansvarar inte för sekretesspraxis eller innehåll på sådana tredje parts hemsidor eller tjänster.

 

1. Sammansättning och behandling av personuppgifter.

Observera att du måste lämna ut vissa personuppgifter till Marshall Group om du vill köpa produkter direkt från Marshall Group via webbplatsen (läs även köpevillkoren (siehe auch die köpevillkoren ), eller om du vill prenumerera på nyhetsbrev eller marknadsföring och i vissa fall när du kontaktar supporten eller kundtjänst. 

Om du väljer att hävda personuppgifter som begärts av Marshall Group för sådana ändamål, kan det vara att Marshall Group inte kan acceptera ditt köp av produkter, prenumerera på nyhetsbrev eller marknadsföring eller lösa den fråga som du skulle vilja ha löst genom support eller kundtjänst.

Marshall Group samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med den här integritetspolicyn.

 

1.1            Vid köp av produkterna.

De typer av personuppgifter som Marshall Group samlar in och behandlar vid inköp av produkter består av följande och är för följande ändamål och tidsperioder:

Typ av personlig data:


Ditt namn

Din frakt- och faktureringsadress

Ditt mobilnummer

Din e-postadress

Juridisk mark och syfte:


För det nödvändiga syftet att uppfylla Marshall Group skyldigheter i samband med inköpet, till exempel bearbetningsorder, leverera leverans av produkterna, tillhandahålla produktgaranti, lösa tvister, samla in betalningar, hanteringskrav, uttag och återbetalning samt efterlevnad med lagliga skyldigheter (t.ex. bokföring).

Personlig lagringsperiod:


För den tid som krävs för att uppfylla Marshall Group skyldigheter, inklusive att underlätta garantiansvar.

 

Typ av personlig data:


IP-adress

Legal Ground and Purpose:


För det nödvändiga syftet att uppfylla Marshall Group skyldigheter i samband med säkerhets- och bedrägeribekämpning.

Personlig lagringsperiod:


För den tid som krävs för att uppfylla Marshall Group skyldigheter gentemot brottsbekämpande myndigheter och banker.


1.2            Prenumeration av nyhetsbrev och marknadsföring.

De typer av personuppgifter som Marshall Group samlar in efter prenumeration av nyhetsbrev och marknadsföring:

Typ av personlig data.


Ditt namn

Ditt födelsedatum

Landet du bor i och ditt postnummer

Din e-postadress

IP-adress

Telefonnummer

Juridisk mark och syfte:


Efter att ha erhållit ditt samtycke förbehåller Marshall Group sig rätten att behandla personuppgifterna för följande ändamål: skicka produktinformation, specialerbjudanden, löpande tävlingar, bedriva marknadsundersökningar, mäta intresse för och förbättra Marshall Group hemsida, produkter och tjänster via e-post , SMS, Push-meddelande i appar eller liknande digital kommunikation.

Personlig lagringsperiod:


Innan samtycke återkallas. Observera dock att administrativa ändamål kan ta upp till trettio dagar.

 

1.3            Kontakt med support eller kundtjänst.

De typer av personuppgifter som Marshall Group samlar på dina kontakter med support eller kundtjänst:

Typ av personlig data:


Din e-postadress och annan information som du frivilligt tillhandahåller när du kontaktar support eller kundtjänst.

Juridisk mark och syfte:


För det nödvändiga syftet att uppfylla Marshall Group skyldigheter i samband med kontakten, såsom hantering av fordringar, uttag och återbetalning.

Personlig lagringsperiod:


För den tid som behövs för att uppfylla Marshall Group skyldigheter.

 

1.4            Vid lämnande av recensioner

Den personliga data Marshall Group samlar in när du lämnar en recension:

Personliga data inkluderar:


Ditt namn och din e-postadress.

Juridisk grund och syfte:


Databehandlingen baseras på ett vägande av intressen i vilket Marshall Group har beslutat att Marshall Groups intresse av att behandla dina personliga data väger tyngre än din rättighet att inte låta Marshall Group behandla informationen i detta syfte.

Syftet med databehandlingen av ditt namn är att kunna visa det tillsammans med din recension, syftet med databehandlingen av din e-postadress är att kunna identifiera dig och bekräfta att du är en riktig person.

Lagringsperiod:


Den tid som krävs för Marshall Group att uppfylla sin åtaganden.

 

1.5            Oönskade personuppgifter.

Eventuella personuppgifter som du frivilligt väljer att tillhandahålla i alla öppna områden på webbplatsen, såsom forum, kommentarssektioner etc. anses vara givna under samtycke och Marshall Group har rätt att behandla sådana personuppgifter från dig och du är informerad om att sådana personuppgifter kan vara tillgängliga för någon annan besökare på webbplatsen och att Marshall Group kan ha svårigheter, eller till och med inte kunna, hålla koll på sådana personuppgifter.

Om du sålunda vill att Marshall Group ska vidta åtgärder i enlighet med vad som anges i avsnitt 3 nedan, kan Marshall Group begära att du lämnar information om var sådana personuppgifter finns för att vidta lämpliga åtgärder.

 

 

2. Tredje part och överföring av personuppgifter.

Om du vill att Marshall Group ska vidta åtgärder i relation till sådana uppgifter i enlighet med det som anges i avsnitt 3 nedan, kan Marshall Group begära att du lämnar ut information om var sådana personuppgifter finns för att kunna vidta lämpliga åtgärder.

2.1            Marshall Group tjänsteleverantörer.

Marshall Group arbetar med tredjepartsleverantörer som tillhandahåller:
(i) Webbplats- och applikationsutveckling, hosting, underhåll, e-postservrar och andra relaterade tjänster,
(ii) orderuppfyllelse, betalningsuppföljning, produktförsändelse, efterförsäljningstjänster, supporttjänster och andra relaterade tjänster,
(iii) tjänster relaterade till sändning av e-post, nyhetsbrev, tillhandahållande av marknadsföring och andra relaterade tjänster, och
(iv) finansiella tjänster, bokföringstjänster och revisioner och andra relaterade tjänster.

Sådana tredje parter kan få tillgång till dina personuppgifter för att de ska kunna tillhandahålla de avsedda tjänsterna till Marshall Group. Marshall Group kommer dock att begränsa de personuppgifter som lämnats till sådana tredje parter i vad som är nödvändigt för sådana tredje parter att fullgöra sina skyldigheter gentemot Marshall Group och de kommer alltid omfattas av sekretessskyldigheter.

2.2            Lagstiftning och juridiska processer.

Marshall Group kan avslöja personuppgifter om så krävs enligt gällande lagar, domstolsordningar, rättsliga och offentliga domar eller teckningsoptioner eller på annat sätt att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter.

Dessutom förbehåller Marshall Group sig rätten att avslöja personuppgifter som Marshall Group anser vara lämpliga eller nödvändiga för att vidta åtgärder för att skydda Marshall Group och andra från bedräglig, missbrukande eller olaglig användning eller verksamhet för att undersöka och försvara Marshall Group från tredje parts påståenden eller påståenden och för att skydda Marshall Group affärs- och lagliga rättigheter, genomdriva kontrakt eller skydda andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

2.3            Ägarbyte.

Personuppgifter kan överlåtas till en förvärvare eller uppdragsgivare som en del av en försäljning av Marshall Group verksamhet, helt eller delvis, med det enda syftet att fortsätta den verksamhet som omfattas av sådan försäljning och endast av mottagaren av sådana Personuppgifter förbinder sig till en sekretesspolicy med villkor som är i överensstämmelse med denna sekretesspolicy.

2.4            Personlig dataöverföring.

Marshall Group kan överföra personuppgifter till serviceleverantörer utanför EU i enlighet med det som anges avsnitt 2.1 ovan. Marshall Group kommer dock alltid att efterleva kraven i GDPR och tillhandahålla ett lämpligt skydd för överföringen av sådana personuppgifter till sådana tredje länder och kommer att försöka minimera sådana överföringar. 

 

3. Information om dina rättigheter i förbindelse med att Marshall Group behandlar din personliga data.

När det gäller dina personuppgifter och Marshall Group behandling av dem har du följande rättigheter:

Rätt till åtkomst:

Du har rätt att få information om Marshall Group behandlar någon av dina personuppgifter, och om så är fallet, vilken typ av personuppgifter, för vilket ändamål och för vilken tidsperiod, etc.

Rätt till rättelse:

Du har rätt att kräva att Marshall Group korrigerar eventuella fel i eller uppdaterar dina personuppgifter.

Rätt att glömma:

You are entitled to require Marshall Group to delete all Personal Data, or parts thereof, that is being processed by Marshall Group in certain circumstances;

Rätt att begränsa bearbetning:

Du har rätt att kräva att Marshall Group begränsar eller undertrycker de personuppgifter som Marshall Group behandlar eller Marshall Group användning av detsamma under vissa omständigheter. Och,

Rätt till dataöverföring:

Du har rätt att exportera dina personuppgifter som du lämnat till Marshall Group.

För att du ska kunna genomdriva dina rättigheter som anges ovan ger Marshall Group dig tillgång till ett personligt konto där dina personuppgifter kan hanteras, granskas, korrigeras, uppdateras och exporteras. Om du inte har skapat en inloggning till ditt personliga konto kan du skapa sådan inloggning genom att använda samma e-postadress som används vid köp.

Du kan också kontakta Marshall Group med avseende på dina rättigheter via kontaktuppgifterna i avsnitt 10 nedan.

Vid kontakt med kundtjänst för det här ändamålet kan du behöva tillgång till samma e-postadress som används vid köp eller registrering hos Marshall Group för att Marshall Group ska ha möjlighet att verifiera din identitet och rätt att komma åt dina personuppgifter.

Observera att ändringar eller uppdateringar kommer att återspeglas inom Marshall Group system omedelbart eller inom rimlig tid, förbehåller Marshall Group rätten att behålla alla dina personuppgifter för säkerhetskopiering, förebyggande av bedrägerier eller missbruk, tillfredsställelse av lagliga skyldigheter eller var Marshall Group anser annars att Marshall Group har den legitima eller obligatoriska anledningen att göra det.

Marshall Group kan inte korrigera eller uppdatera personuppgifter i förhållande till order för produkter som behandlas eller skickas till dig.

 

4. Din rätt till att lämna in klagomål.

När som helst kan du kontakta Marshall Group för att motsätta sig behandlingen av dina personuppgifter där bearbetningen är berättigad baserat på Marshall Group legitima intressen eller där du anser att dina rättigheter till integritet enligt gällande lagar om skydd av personuppgifter har överträtts. För sådana kontakter, använd kontaktinformationen som anges i avsnitt 10.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten för uppgiftsskydd. /p>

 

5. Säkerhetspolitik.

Marshall Group har åtagit sig att hålla dina personuppgifter säkra mot obehörig tillgång eller användning, ändring, olaglig eller oavsiktlig förstöring och oavsiktlig förlust genom att till exempel använda accepterade industristandarder, modern programvara som hålls uppdaterad och lämplig administrativ, teknisk och fysiska skyddsåtgärder. Detta inkluderar till exempel brandväggar, lösenordsskydd och autentiseringskontroller. Endast behöriga anställda, agenter och tjänsteleverantörer (som har gått med på att hålla informationen säker och konfidentiell) har tillgång till dina personuppgifter. Du bör dock vara medveten om att det alltid finns en viss risk för att överföra information via internet.

I händelse av ett brott mot säkerheten som leder till oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörig avslöjande av eller tillgång till dina personuppgifter, kommer Marshall Group omedelbart att bedöma risken för en sådan händelse för dina rättigheter och friheter och om det är lämpligt att informera dig och den relevanta datatillsynsmyndigheten om en sådan händelse.

Om du anser att dina personuppgifter har äventyrats, kontakta Marshall Group via kontaktinformationen i avsnitt 10 nedan så snart som möjligt.

 

6. Cookies och analytisk information.

Marshall Group använder automatiskt insamlade uppgifter - men inte några personuppgifter - genom cookies och annan teknik för att anpassa din erfarenhet av hemsidan, tillhandahålla anpassad annonsering, information och innehåll och övervaka och analysera din användning av hemsidan. Vänligen se Marshall Group Cookies policy för att få mer information om cookies och annan teknik som används.

Dessutom använder Marshall Group analysverktyget Google Analytics för att mäta och utvärdera åtkomst till och trafik på hemsidan och att generera navigeringsrapporter. Sådan teknik samlar inte in några personuppgifter.

 

7. Ändringar och uppdateringar.

Marshall Group kan uppdatera denna sekretesspolicy från en tid till annan. Vid sådana uppdateringar kommer Marshall Group att göra den nya sekretesspolicyn tillgänglig på webbplatsen och ange datum för de senaste ändringar som gjorts.

Du uppmanas att regelbundet se denna sekretesspolicy för att hålla dig informerad om ändringar i denna sekretesspolicy. Din fortsatta användning av hemsidan, ditt personliga konto, kontakter med supporten eller kundtjänsten eller köp av produkter efter den reviderade sekretesspolicyn har trätt i kraft. Indikerar att du har läst, förstått och accepterat den nuvarande versionen av sekretesspolicyn.

Google agerar oberoende från Marshall Group och har sin egen integritetspolicy. Se google.com [LINK]. I vissa webbläsare kan du välja bort insamlingen av navigeringsuppgifter av Google Analytics genom att använda Googles avregistreringsfunktion [LINK]. 

 

8. Kontaktpersonal för att kontrollera personlig data.

Du kan när som helst kontakta Marshall Group:

-       för att begära tillgång till dina personuppgifter som Marshall Group behandlar,

-       att korrigera sådana personuppgifter,

-       att begära att Marshall Group antingen begränsar användningen av dina personuppgifter eller raderar sådana personuppgifter, eller

-      om du inte förstår någon av de föregående villkoren eller om du har några frågor, problem eller kommentarer om Marshall Group integritetspolicy.

 

Kontaktinformation:

Email: gdpr@marshall.com

Marshall Group AB

Att: GDPR

Centralplan 15

111 20 Stockholm, Sverige

 

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast: 15 Juni 2023.