• Our products are not available in your region. Click here to check our list of retailers.
  • Our products are not available in your region. Click here to check our list of retailers.
VARUKORG
Du har inga produkter i din varukorg
Visa summering

Rabatt

Frakt

null

Fraktrabatt

- € 0,00

Summa

€ 0,00

Läs om våra köpvillkor här.

Användarvillkor

Användarvillkor för webbplatsen urbanears.com. 

Välkommen till urbanears.com, webbplatsen för URBANEARS, (hädanefter "webbplatsen"). Webbplatsen drivs och ägs av Marshall Group AB, (nedan kallad URBANEARS). .

Följande villkor (nedan kallade "användarvillkor") gäller dig som besökare eller användare av webbplatsen. Genom att använda denna webbplats accepterar du att vara bunden av dessa användarvillkor, som kan ändras av URBANEARS när som helst genom publicering på webbplatsen. Om en överträdelse av dessa användarvillkor sker förbehåller URBANEARS sig rätten att vidtaga de rättsliga åtgärder som är tillgängliga.

Genom att besöka webbplatsen acceptera du dessa användarvillkor och intygar att du är 18 år eller äldre. Om du är under 18 år, men minst 13 år, får du använda denna webbplats endast under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare som godkänner att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte uppfyller dessa krav får du inte använda den här webbplatsen.

Du förstår att genom att använda denna webbplats eller de tjänster som tillhandahålls på denna webbplats kan du stöta på innehåll som kan anses vara kränkande, oanständigt eller anstötligt. Du godkänner att använda webbplatsen och att URBANEARS inte ansvarar gentemot dig för innehåll som kan anses vara stötande, oanständigt eller anstötligt.

Immateriella rättigheter.

Varumärkena URBANEARS, PLATTAN, ZINKEN, MEDIS, BAGIS, HUMLAN, etc. och tillhörande logotyper, är exempel på varumärken, varav de flesta är registrerade av URBANEARS.

Webbplatsen och dess innehåll, inkluderat men ej begränsat till, dess programvara, källkod, HTML-kod, skript, webb-appar, text, konstverk, fotografier, bilder, animationer, design, video och ljud (gemensamt "material ") skyddas av nationella och internationella upphovsrättslagar. Allt material tillhandahålls av URBANEARS som en tjänst till dig som en nuvarande och / eller potentiell kund och får endast användas av dig för ditt personliga bruk och endast om du också behåller alla hänvisningar till att URBANEARS, eller annan angiven person, äger upphovsrätten därtill. Ingen rätt till materialet överlåtes till dig genom dessa villkor. Detta är en begränsad licens, inte en överlåtelse av äganderätten till materialet, och  licensen är föremål för följande begränsningar: (a) du får inte kopiera, reproducera, publicera, överföra, distribuera, utföra, visa, posta, ändra, sälja, licensera eller på annat sätt utnyttja denna webbplats eller något av dess material utan föregående skriftligt tillstånd från URBANEARS; och (b) du får inte använda webbplatsen för kommersiellt syfte. 

All obehörig kopiering, ändring, distribution, överföring, prestanda, visning eller annan användning av dessa material är förbju

Eventuellt missbruk av immateriella rättigheter, inkluderande men inte begränsat till varumärken och upphovsrättsskyddade material som visas på webbplatsen, är strängt förbjudet, och URBANEARS förbehåller sig rätten att skydda sina immateriella rättigheter genom att vidtaga de rättsliga åtgärder som är tillgängliga.

URBANEARS har en strikt policy för tredjepartsanvändning av URBANEARS varumärken eller namn i metatags dold text eller annonsord. Mer specifikt kan obehörig användning av URBANEARS varumärken eller namn i metataggar, nyckelord, sidtext, dold text och / eller annonsord i kombination med sökmotorer utgöra intrång i URBANEARS rättigheter och / eller illojal konkurrens.

Att länka till webbplatsen är förbjudet om det inte finns skriftliga tillstånd från URBANEARS. Vidare är inline-länkning eller annan ihopkoppling av webbplatsen eller dess material med länkar, annonser och / eller annan information som inte härrör från URBANEARS uttryckligen förbjuden. 

Produkter, innehåll och specifikationer.

URBANEARS gör sitt bästa för att säkerställa att informationen på webbplatsen är fullständig, korrekt och aktuell. Trots URBANEARS ansträngningar kan information på webbplatsen ibland vara felaktig eller ofullständig. URBANEARS lämnar inga garantier om att information på webbplatsen är fullständig, korrekt och aktuell.

Alla funktioner, innehåll, specifikationer, produkter och priser på produkter och tjänster som beskrivs eller avbildas på webbplatsen kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Viss information eller beskrivningar är ungefärlig och tillhandahålls endast av praktiska skäl.

URBANEARS gör alla rimliga ansträngningar för att exakt återge URBANEARS produkter, inklusive aktuella färgerna. Den verkliga färgen du ser beror emellertid på ditt datorsystem och konfiguration, och URBANEARS kan inte garantera att din dator exakt visar sådana färger.

Denna webbplats, dess innehåll, produktinformation och produkter som säljs via webbplatsen är avsedda att följa EU ländernas lagar och förordningar. Om du är en icke-EU-baserad användare, önskar vi meddela att andra länder kan ha lagar, lagkrav och krav på produktsäkerhet som skiljer sig från EU ländernas lagar och förordningar och att användning därför sker på ditt eget ansvar. 

Eventuell marknadsföring rörande produkt eller tjänst via webbplatsen är inte personligen riktad till dig.

URBANEARS kan också kräva verifiering av information lämnad av dig före godkännande och / eller försändelse av någon order. 

Denna webbplats säljer endast produkter till slutkunder. Du får inte använda webbplatsen för att köpa produkter för återförsäljning eller export.

Länkar.

Från tid till annan kan länkar finnas på webbplatsen till en eller flera externa webbplatser ("tredje parts webbplatser"). Dessutom kan vissa tredje parts webbplatser också tillhandahålla länkar till URBANEARS webbplats. Ingen av dessa länkar kan anses innebära att URBANEARS därigenom godkänt sådan tredje parts webbplats eller något innehåll som där finns. URBANEARS ansvarar inte för sådana tredje parters webbplatser eller dess innehåll. Om du besöker sådan tredje parts webbplats är det på egen risk och URBANEARS har inget ansvar för sådana webbplatser och / eller deras innehåll eller för eventuella skador relaterade till sådana webbplatser och / eller deras innehåll och / eller för eventuella skador eller förluster som orsakats eller påstås vara orsakade av köp därifrån eller användning av innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via sådana tredje parts webbplatser.

Ansvarsfriskrivning.

Din användning av webbplatsen är på din egen risk. Information, material och tjänster som tillhandahålls på eller via webbplatsen tillhandahålls utan garantier av något slag. URBANEARS garanterar inte riktigheten eller fullständigheten av information, material eller tjänster på eller via hemsidan. Information, material och tjänster tillhandahålls av eller genom denna webbplats kan vara inaktuell, och URBANEARS har inte någon skyldighet att uppdatera eller korrigera information om material eller tjänster.

Ansvarsbegränsning.

URBANEARS ansvarar inte för indirekta skador uppkomna genom din användning av webbplatsen eller de tjänster som där presenteras.

Jurisdiktion.

URBANERARS kontrollerar denna webbplats från sina kontor i Stockholm. URBANEARS ansvarar inte för att material som publiceras på denna webbplats är lämpliga för användning eller spridning utanför EU.

Meddelanden eller insänt material.

URBANEARS har rätten, men inte skyldigheten, att fritt och utan ersättningsskyldighet använda idéer, koncept, know-how, texter, fotografier eller bilder som du skickar till webbplatsen ( ”användarbidrag”), inkluderat rätten att redigera, ändra, kopiera, reproducera, avslöja, visa, publicera, ta bort eller på annat sätt utnyttja användarbidrag, helt eller delvis, i alla medier och för alla ändamål, inkluderat i reklam, marknadsföring, underhållning eller kommersiella ändamål eller utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter. Du förstår att sådana användarbidrag kan publiceras till allmänheten.

URBANEARS granskar inte kommentarer som lämnas av dig på webbplatsen, men förbehåller sig rätten att redigera eller ta bort eventuella kommentarer som du lämnat. Du beviljar URBANEARS rätten att använda det namn du uppger i samband med eventuella kommentarer. Du åtar dig härmed att inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan eller på annat sätt lämna vilseledande information om din person. Du är och förblir ensamt ansvarig för allt innehåll i eventuella kommentarer du lämnar och du godkänner att ersätta URBANEARS för alla krav och anspråk som kan uppkomma därav.

URBANEARS har inget ansvar för publicerade användarbidrag.

Förbjudna användningar av webbplats och tjänster.

Du får inte till webbplatsen ladda upp eller annars sända något material som (a) innehåller skadade filer, virus eller andra liknande programfiler, vars avsikt är att skada andras datorer eller webbplatsen; (b) är olagligt, utgör hot, trakasserier, kränkningar, är vulgärt, obscent, av sexuell natur, oanständigt eller diskriminerande eller liknande (c) innehåller kedjebrev eller pyramidspel (d) innehåller reklam, reklammaterial eller andra former av liknande uppmaning till andra användare, individer eller enheter, (e) uppmuntrar till olagliga handlingar (f) utgör intrång i immateriella rättigheter annat civilrättsligt ansvar (g) på annat sätt bryter mot någon lag, eller (h) annars innehåller olämpligt innehåll. 

URBANEARS kommer att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter samt följa domstolsbeslut, och därvid lämna ut information som kan avslöja identiteten på någon som bryter mot dessa åtaganden.

Webbsäkerhet.

Du åtar dig att inte bryta mot eller annars försöka kringgå webbplatsens säkerhet, inkluderat att (a) försöka få tillgång till data eller information som inte är avsedd för dig (b) skanna eller testa sårbarheten hos webbplatsen eller bryta mot säkerhets- eller autentiseringsåtgärder utan rätt behörighet (c) försöka störa tillgängligheten av webbplatsen, såsom genom att skicka virus, överbelasta eller spamma, eller d) skicka oönskade e-postmeddelanden, kampanjer och / eller reklam för produkter eller tjänster. Brott mot det ovanstående kan leda till civil- och / eller straffrättsligt ansvar. URBANEARS kommer att undersöka inträffade händelser kan involvera och samarbeta med brottsbekämpande myndigheter för att åtala användare som är involverade i sådana brott. 

Du är också överens om att du inte använder eller försöker använda någon motor, programvara, verktyg, agent eller annan apparat eller mekanism (inkluderat spindlar, robotar, sökrobotar, eller liknande) för att navigera eller söka på denna webbplats annat än via sökmotorer tillgängliga från URBANEARS och andra än vanligt tillgängliga webbläsare från tredje part (t.ex. Netscape Navigator, Microsoft Explorer eller Mozilla Firefox).

Registrering, konton och lösenord.

Du är ansvarig för att skydda dina egna personuppgifter och för att skydda de lösenord eller användarnamn som du använder för att komma åt denna webbplats. Du är ansvarig för alla direkta eller indirekta skador och ansvarar för all aktivitet som utförs på denna webbplats som kan kopplas eller spåras tillbaka till ditt användarnamn eller lösenord. Du är skyldig att omedelbart rapportera ett förlorat eller stulet lösenord eller användarnamn till URBANEARS.

Notiser.

När du besöker denna webbplats eller skickar e-post till oss, kommunicerar du med oss elektroniskt. Du samtycker till att ta emot kommunikationer från oss elektroniskt. URBANEARS kommer att kommunicera med dig via e-post och / eller genom att skicka meddelanden på denna webbplats. Du godkänner att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som URBANEARS tillhandahåller dig elektroniskt, uppfyller alla lagstadgade krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

Sekretesspolicy.

URBANEARS har åtagit sig att skydda besökarnas integritet på denna webbplats. För information om hur information samlas in, används eller avslöjas av URBANEARS i samband med din användning av denna webbplats, vänligen läs igenom URBANEARS sekretesspolicy.

Inga andra avtal.

Bestämmelserna och villkoren i dessa Användarvillkor, URBANEARS Sekretesspolicy och URBANEARS Köpvillkor utgör hela avtalet mellan dig och URBANEARS i samband med användningen av denna webbplats och ersätter eventuella tidigare avtal eller överenskommelser som inte ingår i Användarvillkoren, URBANEARS Sekretesspolicy och URBANEARS Köpvillkor.

Ändringar etc.

URBANEARS förbehåller sig rätten att ändra webbplatsen eller upphöra med webbplatsen när som helst och utan föregående meddelande. URBANEARS förbehåller sig också rätten att, när som helst och utan föregående meddelande, ändra, justera, lägga till eller ta bort någon del av dessa Användarvillkor. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att ändringar av dessa Användarvillkor ger att du har accepterat de uppdaterade Användarvillkoren.

Meddelande om överträdelse av immateriell rättighet.

URBANEARS tillåter inte aktiviteter på denna webbplats som utgör intrång i andras immateriella rättigheter.

Om du är innehavare till en immateriell rättighet eller annars företräder sådan innehavare och anser att information eller material på denna webbplats utgör ett intrång i sådan rättighet, ber vi dig kontakta URBANEARS. Vänligen lämna vid sådan kontakt följande information: 
•  En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av den immateriella rättigheten som påstås ha åsidosatts,
•  En tydlig och kortfattad identifiering av den åberopade immateriella rättigheten,
• Information om det material som påstås utgöra intrång och en beskrivning av var på webbplatsen detsamma återfinns,
•  Information om hur vi ska komma i kontakt med dig.

Vänligen sänd sådant meddelande till följande adresser:

Med post:

URBANEARS

Marshall Group AB
Box 6063
10231 Stockholm
Via e-post: support@urbanears.com