VARUKORG
Du har inga produkter i din varukorg
Visa summering

Rabatt

Frakt

19.00 SEK

Fraktrabatt

- 0 SEK

Summa

0 SEK

Fraktsätt
Bring [via PostNL]
Kostnad
19 SEK
Leveranstid
2 - 7 business days.
2-3 business days
Free Shipping From
49 SEK
Fraktsätt
DHL Economy
Kostnad
99 SEK
Leveranstid
2 - 7 business days.
2-5 business days
Free Shipping From
299 SEK
Fraktsätt
UPS
Kostnad
0 SEK
Leveranstid
2 - 7 business days.
2-5 business days
Fraktsätt
DHL Express
Kostnad
199 SEK
Leveranstid
2 - 7 business days.
1-2 business day
Självklart kan du returnera din Urbanears-produkt om du är missnöjd. Vi erbjuder alla våra kunder 30 dagars retur. 


Om du som kund utnyttjar din ångerrätt är du skyldig att returnera varan. Vi kommer att återbetala kostnaden för varan.

Läs om våra köpvillkor här.
Din säkerhet är viktig för oss. Alla transaktioner på denna sida genomförs av Adyen, en säker metod för onlinebetalningar som krypterar dina kortuppgifter hos en säker värd.

Adyen uppfyller kraven hos PCI level 1 (den högsta nivån) och övervakas av Trustwave, som verkar som ASV (Approved Scanning Vendor) och QSA (Qualified Security Assessor) för Payment Card Industry Security Standards Council.
Läs om våra köpvillkor här.

Global

garanti

Global garanti.

Denna garanti (“Garantin”) är en garanti, frivillig tillhandahållen av Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm (“Marshall Group”),för varje produkt (the “Produkt”) som säljs via webbplatsen [Urbanears.com] (the “Webbplatsen”).

Garantin är i tillägg till, och inte i stället för, de rättigheter som följer av dina övriga rättigheter som konsument och konsumenterna har rätt att välja om man ska ansöka om service enligt garantin eller enligt deras konsumenträttlagstiftning. För mer information om konsumentlagar, vänligen kontakta din lokala konsumentorganisation.

Följande omfattas av garantin.

Marshall Group garanterar härigenom att Produkten under en period av ett (1) år från det datum då det ursprungliga köpet skedde via Webbplatsen är utan material- och tillverkningsfel, förutsatt att produkten endast används i enlighet med angivna riktlinjer från Marshall Group för Produkten, inkluderande Produktens instruktionsmanual, tekniska specifikationer etc. och med förbehåll för de övriga begränsningar som anges i detta dokument

Garantin gäller endast Produkt som du köpte för eget bruk och inte för vidareförsäljning.

Följande omfattas inte av garantin.

Garantin gäller inte för: (a) Produkter som köptes via andra kanaler än Webbplatsen, (b) Problem som uppstår mer än ett (1) år efter datumet för originalinköp från Marshall Group via Webbplatsen, c) förbrukningsbara delar, såsom batterier eller skyddande beläggningar; d) kosmetiska skador, inklusive men inte begränsade till repor, bucklor och bruten plast; e) Skador orsakad av yttre orsak, inkluderat olyckshändelse, missbruk, kontakt med flytande substanser, brand, etc. (f) skada som orsakas av användning av produkten annan än i enlighet med angivna riktlinjer från Marshall Group för Produkten, inkluderande Produktens instruktionsmanual, tekniska specifikationer etc. (vänligen notera: du får inte öppna eller demontera produkten på annat sätt än vad som uttryckligen beskrivs i produktens bruksanvisning, g) en produkt som har ändrats, h) fel som orsakats av normalt slitage eller på annat sätt på grund av normal åldrande, eller (i) en produkt som stulits, eller där Marshall Group har anledning att tro att det är stulen.

Observera att endast Marshall Group eller ett auktoriserat servicecenter som utses av Marshall Group (a “Marshall Group ASC”) kan utföra service på Produkten. Garantitäckningen är ogiltig om reparation har gjorts eller försökts gjort av ett obehörigt servicecenter.

Vidare gäller inte Garantin för andra produkter än Produkten. För eventuella program, hänvisas till relevanta licensavtal för detaljer om dina rättigheter och skyldigheter med avseende på användningen av programvara.

Marshall Group ansvarar inte för fordringar eller skador där garantin inte gäller. När det gäller ansvarsbegränsningar, se nedan.

Vad skall göras i ett garantikrav?

Om du lämnar in ett giltigt krav enligt garantin, kommer Marshall Group att, efter eget val:

(a) reparera  din Produkt med nya och / eller tidigare använda delar som motsvarar nya vad avser prestanda och tillförlitlighet, (b) byta ut your din Produkt mot en produkt som åtminstone är funktionellt jämförbar med Produkten, eller(c) återbetala &ditt inköpspris i utbyte mot retur av din Pro

When a Product or part thereof is replaced or a refund provided, any replacement item becomes your property and the replaced or refunded item becomes Marshall Group' property. A repaired or replaced Product assumes the remaining Warranty of the original Product or ninety (90) days from the date of replacement or repair, whichever provides longer coverage for you.

Produkter med kapacitet för förvaring av data.

Det som anges nedan är relevant för produkter med kapacitet att lagra data.

För att skydda innehållet som är lagrat på Produkten, såsom program, data och annan information och som en försiktighetsåtgärd mot eventuella driftsfel rekommenderas du att göra regelbundna säkerhetskopior av informationen på produktens lagringsmedia.

Innan du skickar din Produkt till service enligt garantin rekommenderas du att säkerhetskopiera informationen i Produktens lagringsmedia eftersom sådant lagringsmedium kan raderas, ersättas och / eller formateras under garantitjänsten. Du uppmanas dessutom att ta bort all personlig information, och om Produkten ska levereras eller skickas till Marshall Group eller till en Marshall Group ASC, att tillhandahålla alla systemnycklar eller lösenord för att ge tillräcklig, fri och säker åtkomst till din Produkt.

Efter garantitjänsten returneras din Produkt (eller en ersättningsprodukt) till dig med sin ursprungliga konfiguration. Marshall Group kan installera systemprogramuppdateringar som en del av garantiservice som förhindrar att Produkten återgår till en tidigare version av systemprogramvaran. Tredjepartsprogram installerade på Produkten är kanske inte längre kompatibla med Produkten som en följd av uppdateringen av systemprogramvaran och Marshall Group ansvarar inte för återställning eller ominstallation av program, data och information. Om du inte är ägaren till Produkten måste du erhålla tillstånd från ägaren innan du ber om garantiservice.

Garantiens service.

För information om garantiservice, kontakta Marshall Group via e-post på adressen som anges på webbplatsen.

Om du inte har tillgång till internet eller om Produkten fortfarande inte fungerar korrekt efter att ha kontaktat Marshall Group och följt mottagna instruktioner, kontakta Marshall Group via andra kommunikationsmedel eller kontakta en lokal Marshall Group ASC (Marshall Group kan ge information om var du ska lokalisera sådan Marshall Group ASC) för att få hjälp med att avgöra om din Produkt kräver service och även erhålla information om vilken av Garantiservicealternativen som anges nedan som Marshall Group kommer att tillhandahålla.

Innan du tar emot garantiservice kan du bli ombedd att lägga fram bevis på inköpsdetaljer, lämna information för att diagnostisera eventuella problem med din Produkt och följa procedurer och instruktioner för att få garantiservice, exempelvis följa instruktioner för förpackning och leverans av Produkten.

Marshall Group kommer, beroende på de enskilda omständigheterna, att tillhandahålla garantiservice genom ett eller flera av följande alternativ:

Lokal service. Marshall Group kan begära att du returnerar din produkt till en Marshall Group ASC. Efter garantiservice, kan du eventuellt hämta produkten från Marshall Group ASC, eller så skickas produkten direkt till dig. 

Leveransservice. Om Marshall Group väljer att tillhandahålla service genom sin posttjänst, skickar Marshall Group dig förutbetalda fraktsedlar, så att du kan skicka din Produkt till en Marshall Group ASC. Observera att du måste tillhandahålla ditt eget förpackningsmaterial. Efter Garantiservice, skickas Produkten till dig. 

Gör-själv-tjänster ("DIY"). Under DIY-service kommer Marshall Group att erbjuda dig en ersättningsprodukt, del eller tillbehör med instruktioner för byte. För DIY-tjänsten kan Marshall Group kräva att den ersatta Produkten, delen eller tillbehöret återlämnas och Marshall Group kan därför kräva kreditkortsuppgifter, för betalning motsvarande priset på Produkten eller Produktdelen återsänds till Marshall Group. Om du returnerar den ersatta produkten, delen eller tillbehöret, kommer Marshall Group att återbetala alla eventuellt reserverade eller erhållna belopp.. Om du inte returnerar den ersatta produkten, delen eller tillbehöret förbehåller sig Marshall Group rätten att debitera ditt kreditkort för det godkända beloppet. Obs! Marshall Group ansvarar inte för eventuella kostnader, inklusive arbetskostnader som uppstår i samband med DIY-tjänsten.

Servicealternativ kan begränsas om du begär service i ett land som inte är inköpslandet för Produkten. Om tjänsten för Produkten inte är tillgänglig i ett sådant land, kan du kontakta Marshall Group för att få information om service och eventuella extra kostnader för frakt och hantering som kan gälla för leveransservice. Du kan söka service i ett land som inte är inköpslandet och i så fall ansvarar du för alla tullar, moms och andra sammanhängande skatter och avgifter och för att följa alla tillämpliga import- och exportlagar och förordningar.

Ansvarsförsäkring.

A) Hela avtalet:

Förutom de obligatoriska konsumenträttigheter som du har rätt till är alla garantier, villkor och andra villkor som inte anges i garantin undantagna från garantin. Som ett resultat är denna garanti din enda garanti och ersätter alla andra garantier eller villkor, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsade till några underförstådda garantier eller villkor.

B) Ansvarsbegränsning i förhållande till data: 

Marshall Group lämnar ingen garanti för att reparation kan ske utan risk för förlust av information och / eller data lagrad på Produkten.

C) Ansvarsbegränsning:

Marshall Group ansvarar under inga omständigheter för

  1. förluster eller skador i samband med brister i material och utförande av Produkten,
  2. eventuella förluster som inte orsakades av Marshall Group åsidosättande av garantin; 
  3. eventuell förlust eller skada som inte vid tidpunkten för ditt köp av Produkten var en rimligen förutsebar konsekvens; eller
  4. förluster relaterade till någon verksamhet, förlust av vinst eller förlust av data.

Begränsningen av garantiansvarets ansvar gäller inte för (i) dödsfall eller personskada. eller (ii) annat ansvar som inte kan begränsas.

Integritet.

Om du erhåller service enligt denna garanti, accepterar du att Marshall Group (som controller) och Marshall Group ASC kommer att hantera information om din garantiservice och dina personuppgifter, såsom namn, telefonnummer, adress och e-postadress. Marshall Group och Marshall Group ASC kommer använda denna information för att utföra service enligt denna garanti. Marshall Group och Marshall Group ASC kan även kontakta dig för att fråga dig hur du upplevde garantitjänsten eller för att meddela dig om eventuella återkallelser eller säkerhetsproblem. För dessa ändamål tillåter du Marshall Group och Marshall Group ASC att överföra din information för det syfte som är nödvändigt för dessa ärenden.

Om du vill ha information om hur Marshall Group behandlar dina personuppgifter och / eller vill att personuppgifter ska åtgärdas eller raderas, kontakta Marshall Group på adressen nedan.

Marshall Group kommer att behålla och använda kundinformation i enlighet med dataskyddsdirektivet 95/46 / EG som fastställts av Europaparlamentet och rådet i enlighet med nationell lagstiftning, eller om det är utanför EG,  enligt gällande lagar som rör hantering av personuppgifter.

Allmänt.

Garantin regleras av och tolkas enligt lagarna i det land där produkten ursprungligen köptes. Ingen tredje part, inkluderat Marshall Group ASC, eller någon av deras anställda, har rätt att göra ändringar, förlängningar eller tillägg till garantin.

Marshall Group AB
Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sverige