Close window
Select country and language
Country, shipping destinations and freight costs are determined by your country selection.
If your country is not visible in the list click here to visit our country directory

Returer och byten.

Om du önskar nyttja din ångerrätt ska du meddela oss inom 30 dagar efter leverans av din beställning. Returer accepteras om varor, originalförpackningar och bruksanvisningar mm. är intakta. 

Av hygieniska skäl accepterar Urbanears endast oanvända in-ear produkter i retur.

Du ansvarar för frakt till URBANEARS samt fraktkostnader. Förlorade varor i transport kompenseras inte för. 

Återbetalningar för returvaror kommer att göras inom två veckor efter att URBANEARS mottagit produkten. Observera att eventuella tullavgifter och / eller tullskatter inte återbetalas. För länder inom EU ingår moms i återbetalningen. 

För returer och byten, vänligen skicka ett mail till support@urbanears.com.